Mae set Y Teigr A Ddaeth i De yn cynnwys dewis o greonau cwyr wedi’u siapio ar y thema, wedi eu gwneud â llaw ac wedi eu gosod mewn bag cotwm naturiol gyda llinyn tynnu. Mae’r set yn  dod gyda saith taflen weithgaredd a ddyluniwyd yn fewnol ac wedi eu cyflwyno mewn bag cario cotwm wedi’i frandio. Mae ar gael gyda’r llyfr neu hebddo.

 

Gwneir yr holl greonau gan ddefnyddio creonau Crayola o’m cartref ger y môr yn Sir Benfro, gorllewin Cymru. Tynnir pob creon o’r mowld yn ofalus a’i sgleinio â llaw cyn ei becynnu’n ofalus.

 

Cynllunnir y taflenni gweithgaredd ym mhob pecyn i fodloni  Meysydd  Dysgu a Phrofiad y Cwricwlwm Cenedlaethol newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

 

 • Mathemateg a Rhifedd
 • Iechyd a Lles
 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Y Dyniaethau
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Mae’r taflenni wedi’u hargraffu ar bapur trwch 170 gsm sydd wedi ei wneud 100% o ddeunyddiau wedi’u hail-gylchu, 50% ohono o gwpanau coffi cludadwy. 

 

Mae pob pecyn yn cynnwys chwe chreon o liwiau amrywiol yn y siapiau canlynol: teigr, dwy gwpan de a thri diferyn i gynrychioli dŵr, sudd oren a chwrw Dadi. Gwneir y rhain i archeb felly mae’n bosibl y byddant yn wahanol i’r rhai yn y ffotograff a ddangosir.

 

Mae’n cymryd 7-14 diwrnod i wneud ac anfon y creonau. Byddwch cystal â chofio hyn pan fyddwch yn archebu ond mae croeso i chi gysylltu os oes angen rhywbeth arnoch yn gynt a gwnawn ein gorau i ateb eich gofynion.

 

---------------------

 

The Tiger Who Came for Tea set consists of a selection of themed, shaped wax crayons, handmade and placed in a natural cotton drawstring bag. It comes complete with seven activity sheets designed in-house and presented in a branded cotton tote bag. The set is available with or without the book.

 

All crayons are made using Crayola crayons from my home by the sea in Pembrokeshire, West Wales. Each crayon is removed from the mould and hand polished before being carefully packaged.

 

The activity sheets in each pack are designed to support the new National Curriculum Areas of Learning and Experience for the Foundation Phase in Wales.

 

 • Mathematics
 • Physical Development
 • Communication & Language Development
 • Personal, Social & Emotional Development
 • Literacy Development
 • Understanding the World
 • Expressive Arts & Design

 

Activity sheets are printed onto 170gsm thick paper which is made from 100% recycled materials, 50% of which is recycled takeaway coffee cups. 

 

Each pack consists of six crayons of differing colours in the following shapes: tiger, two teacups and three 'drips' to represent water, orange juice & Daddy's beer. These crayons are made to order so colours may vary from the photo shown. 

 

All crayons take 7-14 days to make and ship. Please bear this in mind when ordering, but feel free to get in touch if you need something sooner and we will try to accomodate your request.

 

 

Pecyn Gweithgaredd Stori a ysbrydolwyd gan Y Teigr A Ddaeth i De

£10.50Price
Book
 • Please note that here at The Crayon Bug we are striving to run a business in a way which is as sustainable as possible for our planet’s future. Therefore, none of the packaging used contains plastic. The drawstring bag the crayons come in and the tote bag are both made from natural, unbleached cotton. Crayons may scuff each other slightly over time in the storage bag.

   

  The packing tape used to seal your parcel is also fully recyclable so you can leave it on the box when you dispose of it in your household recycling.

 • Somedays you just order something and change your mind, and that is OK. All we ask is that if you decide to return something for a refund the following conditions are met: 

  - Please drop us an email first to arrange this to: thecrayonbug@gmail.com

  - The Crayon Bug will not be held responsible for return shipping costs of returns. 

  - All items must be returned in an unused, saleable, condition within 30 days of first receiving them. 

  - Please note that unfortunately custom or personalised items cannot be returned and refunded. 

   

  If an error has been made by us with your order, please get in touch so we can resolve this. Thank you!

 • Instagram - White Circle

www.thecrayonbug.com   Proudly created with Wix.com